news1_logo

Share this post

זיהוי רק לשם המאגר

המשטרה יכולה ליטול אמצעי זיהוי – טביעות אצבעות, צילומים ודנ"א – מכל מי שנחקר באזהרה, גם אם אין בכך צורך חקירתי. יש לקבוע, שבמקרים כאלו יינטלו אמצעי הזיהוי רק אם יוגש כתב אישום

× התקשרות מיידית
דילוג לתוכן