news1_logo

Share this post

חקיקה פופוליסטית כתחליף לשליטה בנגב

דוח מבקר המדינה מגלה את הידוע לכל: ישראל איננה שולטת בנגב * אחרי חוק דרומי שהגביר את הזכות להגנה עצמית, מציע עמיחי שיקלי עוד חוק פופוליסטי שירחיב את האפשרות להשתמש בנשק – אבל הפתרון האמיתי הוא שהמשטרה תמלא את תפקידה

× התקשרות מיידית
דילוג לתוכן