news1_logo

Share this post

לחשוב מחדש על הפרקליט המלווה

הצמדת פרקליט למשטרה כבר בשלב החקירה מעלה שאלות קשות על היכולת לפקח כראוי על החקירה ולקבל החלטות נקיות בסיומה * המשטרה יכולה להסתפק בייעוץ המשפטי המצוי בשורותיה

× התקשרות מיידית
דילוג לתוכן