news1_logo

Share this post

לשחרר את זדורוב לחלופת מעצר

זדורוב אינו מסוכן לציבור ואינו יכול לשבש את משפטו החוזר * אחרי 15 שנות מעצר ומאסר, ולפני עוד הליכים משפטיים ממושכים, נכון מבחינה משפטית וזועק מבחינה מוסרית להעבירו למעצר בית מהודק

× התקשרות מיידית
דילוג לתוכן