news1_logo

Share this post

מסירת חומרי חקירה איננה חסד

החלטת בית המשפט העליון בנוגע לחומרי החקירה במשפט נתניהו יוצרת את הרושם שמדובר בסוג של חסד ובדין מיוחד למקרה מיוחד * על בית המשפט לומר בצורה ברורה שמדובר בזכות בסיסית העומדת לכל נאשם

× התקשרות מיידית
דילוג לתוכן