news1_logo

Share this post

קולה קורא במדבר

התבטאות חריגה של השופט אשר קולה, ראש ההרכב במשפטו החוזר של רומן זדורוב, מחייבת הבהרה מצידו – שכן מדובר בסכנה לא רק להליך הספציפי, אלא בחתירה תחת יסודות המשפט והדמוקרטיה

× התקשרות מיידית
דילוג לתוכן