news1_logo

Share this post

תנו לנתניהו לקבל מימון

האיסור על בנימין נתניהו לקבל תרומות למימון הגנתו, רק תאפשר לו לדחות את השימוע וממילא את ההכרעה בעניינו ולטעון להתנכלות. האם נרצה שהוא יפנה לסניגוריה הציבורית ומימון ההגנה יהיה מהקופה הציבורית?

× התקשרות מיידית
דילוג לתוכן